نمایندگی فروش هاست حرفه ای لینوکس ایران

نمایندگی هاست حرفه ای لینوکس ایران 2 گیگا بایت

HP ProLiant DL380 Gen9
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz
2 گیگا بایت فضای ذخیره سازی پرسرعت SSD

پرداخت ۳ساله ۳۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۲ساله ۲۵٪ تخفیف دارد
پرداخت یکساله ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ماهه ۱۵٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

نمایندگی هاست حرفه ای لینوکس ایران 4 گیگا بایت

HP ProLiant DL380 Gen9
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz
4 گیگا بایت فضای ذخیره سازی پرسرعت SSD

پرداخت ۳ساله ۳۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۲ساله ۲۵٪ تخفیف دارد
پرداخت یکساله ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ماهه ۱۵٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

نمایندگی هاست حرفه ای لینوکس ایران ۱۰ گیگا بایت

HP ProLiant DL380 Gen9
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz
۱۰ گیگا بایت فضای ذخیره سازی پرسرعت SSD

پرداخت ۳ساله ۳۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۲ساله ۲۵٪ تخفیف دارد
پرداخت یکساله ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ماهه ۱۵٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

نمایندگی هاست حرفه ای لینوکس ایران 20 گیگا بایت

HP ProLiant DL380 Gen9
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz
۲۰ گیگا بایت فضای ذخیره سازی پرسرعت SSD

پرداخت ۳ساله ۳۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۲ساله ۲۵٪ تخفیف دارد
پرداخت یکساله ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ماهه ۱۵٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

نمایندگی هاست حرفه ای لینوکس ایران 40 گیگا بایت

HP ProLiant DL380 Gen9
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz
۴۰ گیگا بایت فضای ذخیره سازی پرسرعت SSD

پرداخت ۳ساله ۳۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۲ساله ۲۵٪ تخفیف دارد
پرداخت یکساله ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ماهه ۱۵٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.