A - آموزش پنل SIP Trunk تنظیمات و مدیریت خطوط تلفن در 3CX

جهت دسترسی به این منو ابتدا وارد پنل مدیریت سیستم  3CX شده و از منو گزینه SIP Trunk را انتخاب نمایید.

3cx-sip-trunk-panel

 

Add SIP Trunk : از این گزینه برای ایجاد و رجسیتر کردن یک خط تلفن SIP Trunk استفاده کنید.

Add Gateway : ز این گزینه برای ایجاد و رجسیتر کردن یک خط تلفن Gateway استفاده کنید.

Edit : برای ویرایش  تنظیمات یک SIP Account از این گزینه استفاده کنید، کافیست روی SIP Trunk مورد نظر کلیک کرده وبعد کلید Edit را بزنید.

Delete : برای حذف  یک SIP Account از این گزینه استفاده کنید، کافیست روی SIP Trunk مورد نظر کلیک کرده وبعد کلید Delete را بزنید.

Enable All : برای فعال و قابل استفاده بودن یک SIP Trunk از این گزینه استفاد ه کنید، کافیست بعد از ایجاد یک  SIP Account برای فعال کردن و قابل استفاده بودن آن از روی این گزینه کلیک کنید (چراغ آن SIP Account سبز میشود.)

Disable All : برای غیر فعال و قابل استفاده نبودن یک SIP Trunk از این گزینه استفاد ه کنید، کافیست بعد از ایجاد یک  SIP Account برای غیر فعال کردن و قابل استفاده نبودن آن از روی این گزینه کلیک کنید (چراغ آن SIP Account قرمزمیشود.)

Refresh Registration : برای رفرش کرن SIP Account از این گزینه استفاده کنید.

Import Provider : برای وارد کردن اطلاعات یک SIP Trunk از این گزینه استفاده کنید. کافیست روی ایتم مورد نظر کلیک کرده وبعد کلید Import را بزنید.

Export Provider : برای خارج کردن اطلاعات یک SIP Trunk از این گزینه استفاده کنید. کافیست روی ایتم مورد نظر کلیک کرده وبعد کلید Export را بزنید.

رنگ چراغ هر ترانک نشان دهنده Status (وضعیت) آن میباشد، چراغ سبز به معنی Enable (فعال بودن) و چراغ قرمز به معنی غیرفعال (Disable) میباشد.

  • Email, SSL
  • 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

B - ایجاد و تنظیمات SIP Trunk مخابرات ایران

جهت ایجاد SIP Trunk مخابرات و ارتباط آن با مرکز تلفن 3cx  مراحل زیر را طی نمایید: 1-ابتدا وارد...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.