A - آموزش پنل Ring Group

جهت دسترسی به این منو ابتدا وارد پنل مدیریت سیستم  3CX شده و از منو گزینه Ring Group را انتخاب نمایید.

3cx-ring-group-panel

Add Ring Group : از این گزینه برای ایجاد یک Ring Group ارتباط تلفنی به یک جمعی از داخلیها استفاده کنید.

Add Paging : از این گزینه برای ایجاد یک Paging استفاده کنید.

Edit : از این گزینه برای ویراش تنظیمات خود استفاده کنید برای اینکار کافیبست آیتم مورد نظر را انتخاب و سپس روی گزینه Edit بزنید.

Delete : از این گزینه برای حذف تنظیمات خود استفاده کنید برای اینکار کافیبست آیتم مورد نظر را انتخاب و سپس روی گزینه Delete بزنید.

 

 ستون Extension شماره داخلی اختصاص شده به آیتم مورد نظر را نشان میدهد.

  • Email, SSL
  • 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

B - آموزش ایجاد Ring Group ارتباط تلفنی به یک جمعی از داخلیها در 3cx

برای ایجاد Ring Group روی گزینه Add Ring Group بزنید، پنجره زیر باز میشود. در کادر General...