B - آموزش نحوه ایجاد DID در 3CX

برای این منظور گزینه Add DID Rules را انتخاب کنید.

3cx-inbound-rules-add-ddd%20did-rules

در کادر General فیلد Name، نام تنظیمات تماس ورودی را وارد و در بخش DID/DDI شماره ترانک مورد نظر را انتخاب کنید

در کادر Route calls to تنظیمات مسیر تماس های ورودی به خط ترانک صورت میگیرد.

در فیلد Destination for calls during office hours مقصد تماس های ورودی در ساعات اداری و در فیلد Destination for calls outside office hours مقصد تماس های ورودی در ساعات غیر اداری را مشخص کنید که دارای حالات زیر است:

End Call = قطع تماس، Extension داخلی مورد ، Voicemail box for Extension صندوق صوتی داخلی مورد نظر، Forward to Outside Number انتقال به یک شماره بیرونی و Send FAX to به فکس مورد نظر انتخاب کنید

گزینه Set up Specific Office Hours for this trunk تنظیمات خاص در ساعات اداری برای این خط ترانک میباشد که در صورت فعالسازی میتوانید برای روز های هفته تنظیمات مختلف و متفاوتی اعمال نمایید.

با فعالسازی گزینه  Apply these office hours even if it's a global holiday این تنظیمات در ساعات اداری حتی اگر تعطیلات جهانی باشد اعمال میشود.

با فعالسازی گزینه  Play holiday prompt when it's a global holiday؟؟...

3cx-inbound-rules-setup-specific-office-hours

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

A - آموزش پنل Inbound Rules در 3CX

bound Rules این بخش مربوط به تنظیمات مسیر تماس های ورودی میباشد.  مسیر تماس‌های ورودی را تعیین...

C - آموزش نحوه CID در 3CX

نحوه ایجاد CID Rules  برای این منظور گزینه Add CID Rules را انتخاب کنید. در کادر General فیلد...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.