تعرفه مکالمات تلفن ثابت اینترنتی و آبونمان

در راستای توسعه و به روز رسانی خدمات تلفن ثابت، تعرفه جدید مکالمات تلفن ثابت به شرح جدول ذیل از تاریخ 12/10/96 در صورتحساب کارکرد مشترکین اعمال میگردد.   تعرفه مکالمات تلفن ... ادامه مطلب »

6th Mar 2018