تعرفه مکالمات تلفن ثابت اینترنتی و آبونمان

یکشنبه ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
در راستای توسعه و به روز رسانی خدمات تلفن ثابت، تعرفه جدید مکالمات تلفن ثابت به شرح جدول ذیل از تاریخ 12/10/96 در صورتحساب کارکرد مشترکین اعمال میگردد.
 

تعرفه مکالمات تلفن ثابت

عنوان

تعرفه (ریال)

  هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی

45

  هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی

330

  هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه

625

 
  • مطابق مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/03/95 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکرد های زیر 30 ثانیه به بالا، به نیم دقیقه گرد و محاسبه میشود.
در راستای توسعه و به روز رسانی خدمات تلفن ثابت، مطابق مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/1392 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، آبونمان ماهیانه تلفن ثابت به شرح جدول زیر در صورتحساب کارکرد ماهانه مشترکین اعمال می گردد.

آبونمان تلفن ثابت

 

شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز

مراکز سایر استانها

سایر شهرها

آبونمان ماهیانه برای کارکرد تا 10000 ریال در ماه

6000 ریال

5000 ریال

4000 ریال

آبونمان ماهیانه برای کارکرد از 10000 ریال تا 100000 ریال در ماه

9000 ریال

8000 ریال

6000 ریال

آبونمان ماهیانه برای کارکرد بالای 100000 ریال در ماه

12000 ریال

10000 ریال

7000 ریال

 
  • همچنین مطابق مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل کارکرد ماهانه هرکانال از هر خط تلفن برای مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 14850 ریال تعیین و اعمال می گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.