با توجه به سعی این شرکت در ارائه هرچه بهتر خدمات و کسب رضایت و خشنود نمودن مشتریان تلاش بسیاری در زمینه مستندات فنی و آموزشی در سایت شده است.
خواهشمند است قبل از ایجاد تیکت پشتیبانی مستندات آموشی را مطالعه نمایید.
https://www.pbx.co.com/3cx-guide-iran-voip.htmlSaturday, January 20, 2018

« بازگشت