Categorias

02 - Extensions - ایجاد، ویرایش و مدیریت تلفن داخلی در مرکز تلفن ویپ 3CX (16)

آموزش نصب و مدیریت داخلیهای تلفن ویپ - تلفن رومیزی - تلفن نرم افزاری 3CX

03 - SIP Trunk - ایجاد، تنظیمات و مدیریت خطوط تلفن SIP Trunk در مرکز تلفن ویپ 3cx (3)

SIP Trunk - ایجاد، تنظیمات و مدیریت خطوط تلفن SIP Trunk در 3cx

11 - Recordings - ضبط مکالمات تلفنی در مرکز تلفن ویپ 3CX (5)

آموزش تنظیمات و مدیریت ضبط مکالمات تلفنی در 3CX

15 - Web Client - وب کلاینت داخلی ها در مرکز تلفن ویپ 3CX (5)

دسترسی و مدیریت تحت وب کاربران به بخش مدیریت داخلی های شخصی 3CX Web Cleint

Os Mais Populares

 B - آموزش ایجاد تلفن داخلی در 3CX

ایجاد و اضافه نمودن تلفن داخلی در ویپ 3CX ابتدا وارد پنل مدیریت سیستم 3CX شده و از منو  گزینه...

 D - آموزش منو Schedule Conference، WeebMeeting و Stiwchboard وب کلاینت 3CX

در قسمت Schedule Conference می توان کنفرانس های صوتی و تصویری را زمانبندی نمود تا در زمان معین...

 A - ورود به بخش وب کلاینت داخلی ها 3CX

ورود به بخش وب کلاینت داخلی ها در 3CX در بخش وب کلاینت کاربر با استفاده از مرورگرهای مرسوم (گوگل...

 C - آموزش منو People، Chat، Call History و Voicemail وب کلاینت 3CX

در قسمت People شما می توان افرادی که هم گروهی شما هستند در داخل سازمان مشاهده نموده و وضعیت آنها...

 C - آموزش نحوه پشتیبان گیری از تنظیمات سرور 3CX

  نحوه پشتیبان گیری در منو Backup and Restore، روی گزینه+Backup  کلیک کنید، پنجره زیر باز...