پس از هر دوره آموزشی و گذران امتحان هر دوره مدرک معتبر و بین المللی از طرف 3CX آلمان ارائه میگردد.

کسب دانش روز شبکه های مخابراتی کسب اعتماد به نفس با طی <br/>دوره های کارگاهی امکان دریافت نمایندگی پیوستن به برنامه شرکای تجاری 3CX کسب درآمد <br/> تضمینی از دانش بدست آمده فروش ، نصب و نگهداری سیستم تلفنی 3CX دریافت مدارک معتبر بین المللی 3CX

دوره آموزش کارگاهی مقدماتی ویپ

مفاهیم ویپ، اصطلاحات و پیشنیازها
نصب 3CX ورژن ۱۶ و الستیکس نسخه ۵
استفاده از Web Client WebRTC
نصب و تنظیمات تلفن IP Phone
نصب و تنظیمات تلفن نرم افزاری
امنیت و تنظیمات فایروال
ارتباطات SIP Trunk
پیام گیر Voicemail
تلفن گویا Digital Receptionist - IVR
دریافت سیستم تلفنی رایگان یکماهه

دوره آموزش کارگاهی متوسطه ویپ

PBX Express - Hosted IPPBX
تهیه نسخه پشتیبان و بازگردانی
ضبط مکالمات Call Recording
Hot Desking
تنظیم و تعریف گروهها و دسترسی ها
زمانبندی های مرکز تلفن ویپ
تعاریف تلفنهای داخلی راه دور
هدایت تماسهای تلفنی

دوره آموزش کارگاهی پیشرفته ویپ

گروههای تماس Ring Groups
کالسنتر و صف تماس پیشرفته Queues
هدایت پیشرفته تماسهای تلفنی ورودی
هدایت پیشرفته تماسهای تلفنی خروجی
عیب یابی سیستم Troubleshooting
مشکل یابی و رفع مشکل مرکز تلفن ویپ
ارتباطات بین مراکز تلفن ویپ Bridges
امنیت شبکه های تلفنی ویپ ضد تقلب

دوره آموزش فروش سیستم تلفنی ویپ

مفاهیم و اصطلاحات

مقایسه سیستم تلفنی آناگوگ و ویپ 

امکانات و قابلیتهای سیستم تلفنی ویپ 

تجهیزات مورد نیاز مراکز تلفن ویپ

سیستم های رایانش ابری یا Cloud در ویپ 

مراکز تلفن ویپ و خطوط تلفن ویپ SIP Tunk و SIP Accoun

دریافت سیستم تلفنی رایگان یکماهه