نصب و راه اندازی مرکز تلفن <strong> در محل مشترک</strong>

نصب و راه اندازی مرکز تلفن در شرکت مشتری شامل راه اندازی سرور - اتصال خطوط تلفن شهری و غیره

پیکربندی و تنظیمات خطوط شهری و SIP Trunk
پیکربندی و تنظیمات نحوه برقراری تماسهای ورودی و خروجی
پیکربندی و تنظیمات منشی تلفنی - IVR - Digital Receptionist
پیکربندی و تنظیمات صف تماس - کالسنتر
پیکربندی و تنظیمات فکس سرور
فارسی ساز صوتی سیستم

فارسی ساز کامل پرامپت های سیستم

طراحی، برنامه نویسی ریزی سیستم تلفنی

امور تکراری را به صورت اتوماتیک ، بوسیله سیستم تلفنی مکانیزه کنید و زمان ارزشمند کارمندان و مشتریان خود را بهینه استفاده کنیم.
به عنوان مثال از تماس گیرنده بخواهیم تا شماره اشتراک خود را وارد نماید و اعتبار شماره اشتراک او بررسی کنیم و براساس آن مشتری را به جریان یا شخص خاصی متصل نمایید و یا مسیر تماس را بر اساس زمان و یا روز تعیین کنیم.

نریشن: گوینده کد 470
نریشن: گوینده کد 150
نریشن: گوینده کد 128
نریشن: گوینده کد ۴۰۸
نریشن: گوینده کد 226
نریشن: گوینده کد 122
نریشن: گوینده کد 207
نریشن: گوینده کد 344
نریشن: گوینده کد 517
نریشن: گوینده کد 191

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.