لایسنس استاندارد دائمی - 16 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 16 تماس همزمان
لایسنس استاندارد دائمی - 32 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 32 تماس همزمان
لایسنس استاندارد دائمی - 64 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 64 تماس همزمان
لایسنس استاندارد دائمی - 128 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 128 تماس همزمان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.