لایسنس سالانه مرکز تلفن ویپ 3CX - نسخه استاندارد و حرفه ای

توجه - لایسنسهای مرکز تلفن و تماس 3CX نسخه استاندارد تا ۱۶ تماس همزمان رایگان میباشد.

لایسنس رایگان یکساله


 
0 تومان

تا ۱۶ تماس همزمان


لایسنس حرفه ای سالانه - ۴ تماس همزمان


 
2,068,000 تومان
Anual

لایسنس حرفه ای سالانه - 8 تماس همزمان


 
4,059,000 تومان
Anual

لایسنس حرفه ای سالانه - 16 تماس همزمان


 
9,284,000 تومان
Anual

لایسنس استاندارد سالانه - 32 تماس همزمان


 
14,245,000 تومان
Anual

لایسنس حرفه ای سالانه - 32 تماس همزمان


 
17,809,000 تومان
Anual

لایسنس استاندارد سالانه - 64 تماس همزمان


 
28,545,000 تومان
Anual

لایسنس حرفه ای سالانه - 64 تماس همزمان


 
35,684,000 تومان
Anual

لایسنس استاندارد سالانه - 128 تماس همزمان


 
54,945,000 تومان
Anual

لایسنس حرفه ای سالانه - 128 تماس همزمان


 
68,684,000 تومان
Anual

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.