لایسنس سالانه مرکز تلفن ویپ 3CX - نسخه استاندارد

توجه - لایسنسهای مرکز تلفن و تماس 3CX تا ۱۶ تماس همزمان در سال اول رایگان میباشدو پس از یکسال نیاز به تمدید با قیمتهای زیر دارند. جهت دریافت لایسنس های ۴ - ۸ و ۱۶ تماس همزمان برای اولین بار از گزینه لایسنس رایگان استفاده نمایید.

لایسنس رایگان یکساله

تا ۱۶ تماس همزمان
سال اول رایگان

✓ IVR و منشی تلفنی
✓تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
✓کنفرانس و وبینار تصویری
✓ضبط مکالمات و گزارشگیری از تماسها
✓دریافت فکس و پیغام صوتی در ایمیل
✓اتصال تلفن های داخلی بدون محدودیت جغرافیایی
✓عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم تلفنی
✓ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا

تمدید لایسنس استاندارد سالانه - 8 تماس همزمان

توجه

این لایسنس در سال اول رایگان بوده و پس از گذشت یکسال نیاز به تمدید دارد.

تمدید لایسنس استاندارد سالانه - 16 تماس همزمان

توجه

این لایسنس در سال اول رایگان بوده و پس از گذشت یکسال نیاز به تمدید دارد.

لایسنس استاندارد سالانه - 32 تماس همزمان
لایسنس استاندارد سالانه - 64 تماس همزمان
لایسنس استاندارد سالانه - 128 تماس همزمان