ضبط مکالمات و ارتباط با سایر نرم افزارها

پلان حرفه ای Entry Plus

شامل تمامی امکانات پلان Entry به همراه


✓ تلفن گویا ، منشی تلفنی و IVR
✓ ظبط مکالمات تلفنی
✓ صف تماس حرفه ای Call Center
✓ گزارشات حرفه ای و اتوماتیک
✓ امکان اتصال به CRM و سایر نرم‌افزارها
✓ امکان طراحی گردش کار سیستم تلفنی
✓ ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 12 داخلی و ۴ تماس همزمان

پلان حرفه ای StartUP Plus

شامل تمامی امکانات پلان StartUP به همراه


✓ تلفن گویا ، منشی تلفنی و IVR
✓ ظبط مکالمات تلفنی
✓ صف تماس حرفه ای Call Center
✓ گزارشات حرفه ای و اتوماتیک
✓ امکان اتصال به CRM و سایر نرم‌افزارها
✓ امکان طراحی گردش کار سیستم تلفنی
✓ ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 32 داخلی و 8 تماس همزمان

پلان حرفه ای SMB Plus

شامل تمامی امکانات پلان SMB به همراه


✓ تلفن گویا ، منشی تلفنی و IVR
✓ ظبط مکالمات تلفنی
✓ صف تماس حرفه ای Call Center
✓ گزارشات حرفه ای و اتوماتیک
✓ امکان اتصال به CRM و سایر نرم‌افزارها
✓ امکان طراحی گردش کار سیستم تلفنی
✓ ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 64 داخلی و 16 تماس همزمان

پلان حرفه ای SME Plus

شامل تمامی امکانات پلان SME به همراه


✓ تلفن گویا ، منشی تلفنی و IVR
✓ ظبط مکالمات تلفنی
✓ صف تماس حرفه ای Call Center
✓ گزارشات حرفه ای و اتوماتیک
✓ امکان اتصال به CRM و سایر نرم‌افزارها
✓ امکان طراحی گردش کار سیستم تلفنی
✓ ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 96 داخلی و 24 تماس همزمان

پلان حرفه ای Enterprise Plus

شامل تمامی امکانات پلان Enterprise به همراه


✓ تلفن گویا ، منشی تلفنی و IVR
✓ ظبط مکالمات تلفنی
✓ صف تماس حرفه ای Call Center
✓ گزارشات حرفه ای و اتوماتیک
✓ امکان اتصال به CRM و سایر نرم‌افزارها
✓ امکان طراحی گردش کار سیستم تلفنی
✓ ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 128 داخلی و 32 تماس همزمان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.