خط تلفن ثابت آسیاتک SIP-Trunk

اوپراتور این خطوط آسیاتک بوده و کیفیت صدای HD، بدون نویز و قطعی میباشد. تمامی خطوط قابل ارتقاع میباشد.

شماره و خط تلفن ثابت آسیاتک

یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی
قیمت آسیاتک ۲۲۰ هزار تومان

خط تلفن ثابت تجاری 4 کاناله آسیاتک

یک شماره تلفن با ۴ تماس همزمان ورودی و خروجی
✔ امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط تلفن ثابت تجاری 6 کاناله آسیاتک

یک شماره تلفن با 6 تماس همزمان
✔ امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط تلفن ثابت تجاری 8 کاناله آسیاتک

یک شماره تلفن با 8 تماس همزمان
✔ امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی