خط تلفن ثابت اینترنتی SIP Trunk

بدون نویز و قطعی کیفیت صدای HD

شماره و خط تلفن تک کانال

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
تحویل فوری - یک روزه
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


شماره و خط تلفن ۳ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۳ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۱۳۲xxx
تحویل فوری - دو روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
پیشنهاد ویژه + پشتیبانی ۲۴ ساعته شاتل


خط تلفن ۳ کاناله مخصوص نمایندگان

SIP Trunk
یک شماره تلفن
با قابلیت ۳ تماس همزمان
خط به نام مشتری
تحویل فوری
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

شماره و خط تلفن ۵ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۵ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۱۰۰xxx
پیش شماره ۹۱۳۲xxx
تحویل فوری - دو روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
پیشنهاد ویژه + پشتیبانی ۲۴ ساعته شاتل


شماره و خط تلفن ۵ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۵ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۵۱۱xxx
تحویل فوری - یک روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


شماره و خط تلفن ۱۰ کاناله 9511

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۱۰ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۵۱۱xxx
تحویل فوری - یک روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات