خط تلفن ثابت اینترنتی SIP Trunk

بدون نویز و قطعی کیفیت صدای HD

شماره و خط تلفن تک کانال

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
پیش شماره ۹۵۱۱xxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
تحویل فوری - یک روزه
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


شماره و خط تلفن ۳ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۳ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۱۳۲xxx
تحویل فوری - دو روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
پیشنهاد ویژه + پشتیبانی ۲۴ ساعته شاتل


شماره و خط تلفن ۵ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۵ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۱۰۰xxx
پیش شماره ۹۱۳۲xxx
تحویل فوری - دو روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
پیشنهاد ویژه + پشتیبانی ۲۴ ساعته شاتل


شماره و خط تلفن ۱۰ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۱۰ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹۱۰۰xxx
پیش شماره ۹۱۳۲xxx
تحویل فوری - دو روزه
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
پیشنهاد ویژه + پشتیبانی ۲۴ ساعته شاتل