میزبانی مرکز تلفن سانترال ویپ

بسته اقتصادی Essential

مناسب شرکتها تا ۴ تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مجزا برای هر داخلی
ℹ بدون کنترل پنل مرکزی
۴ صندوق صوتی (پیام گیر صوتی)
۱ تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک)
۱ گروه تماس تلفنی
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
۴ عدد کدکهای G729 و OPUS
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= ۸۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف=۵۲هزار تومان
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف=۵۸هزار تومان
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف=۶۱هزار تومان

پلان Entry

مناسب شرکتها تا ۴ تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مرکزی
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی) نامحدود
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک) نامحدود
تماس صوتی از وب سایت شما Click to Talk
گروه تماس تلفنی نامحدود
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS نامحدود
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا🔴 50 هزارتومان تخفیف خرید خط تلفن
هزینه راه اندازی= ۸۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف=۷۵هزار تومان
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف=۸۵هزار تومان
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف=۹۰هزار تومان

پلان StartUP

به همراه خط تلفن تجاری به نام شما با مالکیت دايمی به ارزش ۲۰۰هزار تومان ( هدیه به شما کاملا رایگان )
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
منشی تلفنی و IVR
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
پیغام گیر صوتی Voice mail
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 8 داخلی
پرداخت ۲ساله ۲۴٪ تخفیف دارد
پرداخت سالیانه ۱۲٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۶٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ ماهه ۳٪ تخفیف دارد

شروع از
165,000 تومان
ماهانه
95,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
پلان SMB

به همراه خط تلفن تجاری به نام شما با مالکیت دايمی با 4 تماس همزمان به ارزش 610هزار تومان ( هدیه به شما کاملا رایگان )
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
منشی تلفنی و IVR
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
پیغام گیر صوتی Voice mail
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا ۱۶ داخلی
پرداخت ۲ساله ۲۴٪ تخفیف دارد
پرداخت سالیانه ۱۲٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۶٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ ماهه ۳٪ تخفیف دارد

شروع از
755,250 تومان
سه ماهه
95,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
پلان SME

به همراه خط تلفن تجاری دائم به نام شما با مالکیت دايمی با ۸ تماس همزمان به ارزش یک میلیون تومان ( هدیه به شما کاملا رایگان )
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
منشی تلفنی و IVR
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
پیغام گیر صوتی Voice mail
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا ۳۶ داخلی
پرداخت ۲ساله ۲۴٪ تخفیف دارد
پرداخت سالیانه ۱۲٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۶٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ ماهه ۳٪ تخفیف دارد

شروع از
1,425,000 تومان
سه ماهه
95,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید