میزبانی مرکز تلفن سانترال ویپ

بسته اقتصادی Essential

مناسب شرکتها تا ۴ تلفن داخلی
به همراه کنترل پنل مجزا برای هر داخلی
ℹ بدون کنترل پنل مرکزی
۴ صندوق صوتی (پیام گیر صوتی)
۱ تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک)
۱ گروه تماس تلفنی
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
۴ عدد کدکهای G729 و OPUS
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= 195هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف

پلان Entry

مناسب شرکتها تا ۴ تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مرکزی
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی) نامحدود
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک) نامحدود
تماس صوتی از وب سایت شما Click to Talk
گروه تماس تلفنی نامحدود
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS نامحدود
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= 19۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف

پلان StartUP

مناسب شرکتها تا ۸ تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مرکزی
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی) نامحدود
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک) نامحدود
تماس صوتی از وب سایت شما Click to Talk
گروه تماس تلفنی نامحدود
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS نامحدود
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= 19۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف

پلان SMB

مناسب شرکتها تا 16 تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مرکزی
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی) نامحدود
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک) نامحدود
تماس صوتی از وب سایت شما Click to Talk
گروه تماس تلفنی نامحدود
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS نامحدود
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= 19۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف

پلان SME

مناسب شرکتها تا 36 تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مرکزی
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی) نامحدود
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک) نامحدود
تماس صوتی از وب سایت شما Click to Talk
گروه تماس تلفنی نامحدود
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS نامحدود
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= ۱۹۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف

پلان Enterprise

مناسب شرکتها تا 72 تلفن داخلی به همراه کنترل پنل مرکزی
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی) نامحدود
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک) نامحدود
تماس صوتی از وب سایت شما Click to Talk
گروه تماس تلفنی نامحدود
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS نامحدود
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاهزینه راه اندازی= 19۵هزار تومان یکبار پرداخت
پرداخت 3ساله ۲۰٪ تخفیف
پرداخت سالیانه ۱۰٪ تخفیف
پرداخت ۶ ماهه ۵٪ تخفیف

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای پارسه پلاس محفوظ می باشد.